Επικοινωνία
Ξενοφών Ι. Κοντιάδης Εκτύπωση
Διεύθυνση:
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου
Ακαδημίας 43 - Αθήνα
106 72

Τηλέφωνο: +30 210 3623506/3623634
Fax: +30 210 3390522

Πληροφορίες: Centre for European Constitutional Law (CECL)

Επικοινωνία
 

Στείλτε το μήνυμά σας:

Επιλογές

Advertisement

Επικοινωνία

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα
centre@cecl.gr