Ερευνητικό ΈργοBreaking the barriers: transnational participatory judicial training on procedural rights
Θέση: Expert, Scientific Committee member 
Διάρκεια: Οκτώβριος 2019-Μάρτιος 2021
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, BIM (AT), CGPJ (ES)
Φορέας Χρηματοδότησης: EC, DG Justice and Consumers
Αντικείμενο: Only a small percentage of justice professionals are trained abroad their respective jurisdictions. A significant obstacle for participation to transnational trainings, such as those implemented by the EJTN, is the language barrier. This leads to the repeat participation of the same persons in multiple events, muddying the results of the European Judicial Training Strategy (double counting). 
The project aims to train 120 judges and prosecutors with so far limited participation in transnational trainings due to language barriers, on procedural rights for suspects and accused. The training will focus on 3 MS with noted low participation in EU law transnational trainings. The approach is through targeted, participatorily-designed training, and the use of interactive and experiential learning methodologies. The project complements the trainings provided by the EJTN in the area of procedural rights for suspects and accused persons in criminal proceedings by a) implementing an in-depth assessment of specific training needs in the participating MS, b) creating tailored training curricula and materials in multiple national languages, c) increasing the number of judges and prosecutors who receive continuous training in EU law in countries with low participation scores, through the elimination of language barriers, using simultaneous interpretation, and the engagement of national networks, and d) reinforcing initial training through dedicated seminars for trainee judges and prosecutors with the direct engagement and participation of national judicial academies.

 
Training lawyers, prosecutors, judges to ensure better rights protection for migrants and refugees victims of human trafficking (TRAIN-PRORIGHTS)
Θέση: Expert
Διάρκεια: Ιούλιος 2019-Μάρτιος 2021
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, ASOCIATIA PRO REFUGIU (COO), CSD, CILD, TRABE
Φορέας Χρηματοδότησης: EC, DG Justice and Consumers
Αντικείμενο: The project aims to increase the knowledge of lawyers, prosecutors and judges in Romania, Bulgaria, Greece, Italy, Spain on the EU legislation and jurisprudence concerning victims of human trafficking who are migrants /refugees; contribute to an effective and uniform application of EU laws in cases that involve victims of human trafficking; implement practice-oriented cross-border training and develop tailor-made training content; enhance the drive towards a common EU legal culture and practice, through legal training.
 
 
Capacity building for women candidates and media stakeholders in public debates in Greece
Θέση: Expert
Διάρκεια: Απρίλιος 2019-Ιανουάριος 2021
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Φορέας Χρηματοδότησης: Rights, Equality and Citizenship Programme, DG Justice and Consumers
Αντικείμενο: To reinforce the capacity of a) Greek female politicians and candidates in the public sphere and b) media stakeholders (journalists, media studies students, bloggers) to recognize, address and prevent gender discrimination in public debates. 
Specificly: To sensitize 120 media stakeholders to identify, respond to and prevent sexism and gender discrimination in the media and to raise their capacity to address such incidents and promote gender balanced journalism. To empower and enhance the capacity of 100 women politicians and candidates to identify and respond to incidents of sexism and discrimination in public debates and confront it in public. To disseminate the results of the project and engage stakeholders in a long term approach to promote discrimination free media.
 
 
Empowering professional and refugee communities to detect, identify, address and prevent sexual and gender based violence in Greece
Θέση: Expert
Διάρκεια: Ιανουάριος 2019-Δεκέμβριος 2020
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Médecins du Monde – Greece (MdM-Greece), General Secretariat for Gender Equality (GSGE)
Φορέας Χρηματοδότησης: EC, DG Justice and Consumers
Αντικείμενο: Sexual and gender-based violence (S) GBV is a widespread public health problem and a major human rights rooted in gender and power inequalities. Asylum-seekers, migrants and refugees residing in reception facilities and urban accommodation scheme in Greece are especially vulnerable to sexual and gender - based violence. Information provided by UNHCR and NGOs working in the field suggest that the number of incidents is large, that many incidents are not reported and, most importantly, that a significant number of reported incidents are not and/or cannot be adequately managed.
Physical and/or sexual violence is an acute problem in refugee populations, where women, children and other vulnerable groups (LGBTI) are exposed to increased risks of gender-based violence (WHO). SGBV is a horizontal issue of concern both at entry points and refugee camps but also in the context of the ‘new’ urban accommodation structures and schemes in the course of implementation (UNHCR scheme and the EC Emergency Support to Integration & Accommodation' ESTIA programme) that supports refugees and asylum seekers and their families to rent urban accommodation.
 
 
OPSIDIANET: Offenders with Psycho-Social and Intellectual Disabilities: Identification, Assessment of Needs and Equal Treatment
Θέση: Expert
Διάρκεια: Οκτώβριος 2018-Σεπτέμβριος 2020
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Center for the Study of Democracy (BG), Droit au Droit (BE), Comunità Papa Giovanni XXIII (IT)
Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission, DG Justice and Consumers
Αντικείμενο: The main goal of the project is to identify gaps preventing suspects and accused with psycho-social or intellectual disabilities from exercising their procedural rights, to develop tools enabling first-line practitioners to identify such persons and safeguard their rights and to subsequently train first-line practitioners how to use the developed tools. 
The aim is to improve the capacity of first-line practitioners in identifying and assessing the psycho-social and intellectual disabilities of suspects and accused, safeguarding their rights and avoiding discrimination and to support the more effective, coherent and non-discriminatory application of the EU criminal law on the rights of suspects and accused.
 
 
Problem based training on the data protection reform package in Greece and Cyprus (TRAIN-GR-CY)
Θέση: Lead expert
Διάρκεια: Ιανουάριος 2018-Δεκέμβριος 2019
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Commissioner for Personal Data Protection (CY), Εργαστήριο Νομικής Πληροφορικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission, DG Justice
Αντικείμενο: The objectives of the program are to: (a) develop common training content and material to support the implementation of the new data protection instruments in GR and CY; b) to offer problem – based training to data protection officers, judges and lawyers in GR and CY and a selected group of trainers; c) to provide a context for the exchange of views and experience through a transnational networking event and awareness events
 
 
Preventing and Combatting Racism and Xenophobia through Social Orientation of Non-Nationals (RACCOMBAT)
Θέση: Expert
Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2017-Ιούλιος 2019
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, CSD (BG), UNI. ANTWERPEN (BE), EUROPAISCHES TRAININGS & FORSCHUNGSZENTRUM FUR MENSCHENRECHTE (AT), ASOCIATIA PRO REFUGIU (RO), SABIEDRISKAS POLITIKAS CENTRS PROVIDUS (LV)
Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission, DG Justice
Αντικείμενο: The project is based on a broader view of two-way integration and adaptation efforts, which promote equal opportunities and respect for everyone’s rights and contribute towards better understanding among communities. To this end, best practices, often scattered throughout Member States, should be explored in combatting racism, xenophobia and other forms of intolerance by promoting the laws, customs and values of society, knowledge about relevant institutions and intercommunal activities throughout the entire process of induction, adaptation and ultimate integration of migrants. Those best practices should be collected and described in a consistent and comparable manner to form an overall conceptual framework for introducing tolerance and non-discrimination topics throughout the whole integration path of non-nationals.
 
 
Effective Legal Assistance in Pre-Trial Detention Decision-Making
Θέση: Expert
Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2017-Ιούλιος 2019
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Fair Trials Europe (BE), Magyar Helsinki Bizottsag (HU), Association for the Defence of Human Rights (RO), Helsinki Committee (RO), Associazione Antigone Onlus (IT), Helsinki Committee (BG)
Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission, DG Justice
Αντικείμενο: The project is expected to contribute to improved pre-trial detention decision-making; to significantly increase knowledge of the Directive and barriers to effective assistance; to engage key stakeholders in collaborative work to ensure implementation of the Directive and other related Directives; and to increase awareness of key stakeholders on lawyers' role in pre-trial decision. 
The main goal of the project is to improve the quality of pre-trial detention decision-making by addressing existing legal, procedural and cultural barriers to the effective involvement of lawyers, by increasing understanding of barriers to effective legal assistance in pre-trial detention procedures in five Member States; facilitating national and EU-wide dialogues between criminal justice actors to increase awareness of the constructive role that lawyers can play and develop strategies for removing barriers; and improving the capacity and willingness of lawyers to provide effective legal assistance in the context of decisions on pre-trial detention.
 
 
ARISA: Assessing the risk of isolation of suspects and accused
Θέση: Expert
Διάρκεια: Ιούλιος 2017-Απρίλιος 2019
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Center for the Study of Democracy (BG), Droit au Droit (BE), Comunità Papa Giovanni XXIII (IT)
Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission, DG Justice
Αντικείμενο: The project is expected to contribute to improved capacity of criminal justice authorities to assess the consequences of proceedings on suspects and accused; improved implementation of the presumption of innocence, as laid down in Directive (EU) 2016/343; and to benefit criminal justice authorities (judges, prosecutors and police officers), lawyers, academics and NGOs.
The main goal of the project is to enhance the implementation of the presumption of innocence, by identifying factors affecting the social status of suspects and accused, analysing their impact, and producing methodology and guidelines for assessing the risk of de-socialisation.
 
 
Enable - Enabling dematerialised access to information and assets for judicial enforcement of claims in the EU
Θέση: Expert (DG Justice)
Διάρκεια: Ιανουάριος 2017-Δεκέμβριος 2019
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Union Internationale des Huissiers de Justice et officiers Judiciares (UIHJ), Aristotle University of Thessaloniki (AUTH)
Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission, DG Justice
Αντικείμενο: The project contributes a pragmatic approach to the development of the area of e-justice and the enforcement of claims beyond the mere service of documents. It focuses on the identification, documentation and removal of existing barriers for e-justice solutions for dematerialized access to information and enforcement performed by judicial officers and the identification of feasible solutions for overcoming them.
This pragmatic approach has a double-fold advantage: on the one hand it deepens the knowledge of national systems, their intricacies and the problems deriving from their interoperability and on the other hand it proposes practical and feasible solutions compliant with the principles of e-justice.

 
Judging the Charter
Θέση: Senior researcher
Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2016-Αύγουστος 2018
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights, Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI-CNR), Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS), Republic of Croatia - Omudsman (HR Ombud), Bundesministerium für Justiz (BMJ)
Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission, DG Justice and Consumers
Αντικείμενο: The Charter of Fundamental Rights of the European Union became legally binding with the entry into force of the Treaty of Lisbon in December 2009. The project idea is based on the acknowledgement that there is high interest among the judiciary in applying the Charter at national level, but on the other hand the concrete application of Charter rights is still rather limited – even if they are increasingly referred to in order to support legal argumentation.
The project aims to create a larger knowledge base on crucial questions of applicability and on the current state of legal interpretation (Case Law as well as academic literature) of Charter rights and principles. The project strives to strengthen the capacity of judges and other legal professionals on how and when to apply the Charter in their judicial practice. It moreover seeks to provide an overview of the role of the Charter in asylum cases and to create materials and ready-made tools to spread this knowledge to those, who are in the position to apply Charter rights in judicial practice. 

 
Developing directive-compatible practices for the identification, assessment and referral of victims
Θέση: Lead expert
Διάρκεια: Φεβρουάριος 2016-Δεκέμβριος 2018
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy, Center for the Study of Democracy, Cyprus Center for European and International Affairs, Institute of Baltic Studies, Centre for Criminal Justice at the University of Limerick, Province of Livorno Development
Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission, DG Justice- Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020
Αντικείμενο: The Victims Directive, adopted in 2012, is an important pillar of the European criminal law agenda, whose implementation is expected to come with several challenges. The proposed project aims to build the knowledge basis for the effective implementation of the Victims’ Directive by proposing model practices for institutions in three critical aspects of victim’s rights: a) victim identification b) individual assessment of victims’ needs (including special protection needs) and c) networking and referral practices between institutions involved in victim support and protection. In specific, the project aims to identify and disseminate model practices for victim identification, individualized needs assessment and referral mechanisms compatible with the standards set in the Directive and transferrable across different systems; to build the capacity of victim support institutions in the participating countries and encourage the use of common practices and tools across Europe; to encourage the exchange of knowledge, good practice and networking at national and transnational level.

 
Anti-Discrimination Policies Successfully Implemented – ADPOLIS
Θέση: Expert
Διάρκεια: Ιανουάριος 2016-Δεκέμβριος 2018
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy (ETC), Stockholm University - Department of Law, Legal Defence Bureau for National and Ethnic Minorities (NEKI), Cidalia, diversity consultancy, S.L.L, University of Padova, Human Rights Centre.
Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission, DG Justice- Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020.
Αντικείμενο: The overall objective of this project is to deal with the success factors of policies against racial or ethnic discrimination that are already implemented in European cities. Implementation steps, challenges and lessons learned will be identified and, based on their analysis, model policies will be compiled and made available to local authorities, politicians and practitioners. Another aim of the project is to facilitate anti-racism policies through mutual learning, exchange and trainings. Through the project, local politicians will attain knowledge on the key factors for policy success, city administration will be provided with policy examples and instructions on how to implement them and civil society actors and vulnerable groups will be equipped with arguments to advocate for the implementation of policies against racial or ethnic discrimination. Activities: Fieldwork research to investigate the implementation process and success factors of good practices in different European cities, Analysis and compilation of transferable model policies, Publication of an implementation manual (online in 8 languages), Exchange activities, Trainings on policy implementation, Dissemination.

 
ON-THE-MOVE - The reality of free movement for young European citizens migrating in times of crisis
Θέση: Lead expert
Διάρκεια: Νοέμβριος 2015-Οκτώβριος 2017
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, European Training & Research Centre for Human Rights & Democracy (Αυστρία), Centre for Sociological Research, KU Leuven (Βέλγιο), Center for the Study of Democracy (Βουλγαρία),  Symfiliosi (Κύπρος), Institute of Baltic Studies (Εσθονία), Institut Français des droits et libertés (Γαλλία), European Forum for Migration Studies, University of Bamberg (Γερμανία), Cooperation for the Development of Emerging Countries (Ιταλία), Art.1 (Ολλανδία), Helsinki Foundation for Human Rights (Πολωνία), Centro de Estudos Intervencao Social (Πορτογαλία), Institute for Public Policy (Ρουμανία), Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, Universidad Pontificia Comillas (Ισπανία), Institute of Advanced Legal Studies, University of London (Ηνωμένο Βασίλειο).
Αντικείμενο: The program aims to look into the reality of the right to free movement within the European Union from the viewpoint of young Europeans (aged 25-35) who exercise or plan to exercise this right. The project addresses three main target groups (young citizens across Europe; local, regional and national authorities competent on free movement and EU Institutions) and aims to identify the real and perceived obstacles and barriers faced when exercising the right to free movement; to identify the practices that promote or hinder the enjoyment of this right; to raise awareness among young people on their rights and among national and EU bodies on barriers and ways to address them; and to propose legislative and non-legislative solutions for making the right to free movement effective. To achieve these goals the project will conduct legal and empirical research in 15 EU member states that have experienced increased outgoing migration or incoming migration in the last 4 years and capacity building for EU officials and young people across Europe. Deliverables will include: i) 15 national reports; ii) 1 report on individual experiences of young people on the move; iii) 4 cross country reports; iv) 1 comparative report; v) recommendations; vi) best practice manual for national authorities; vii) manual addressing myths among young people; viii) a seminar in Brussels; ix) 15 awareness events; x) website; xi) electronic newsletters.

 
Increasing the capacity of law enforcement authorities to tackle racist crime, hate crime and homophobic crime through experiential learning
Θέση: Legal researcher
Διάρκεια: Ιανουάριος 2015 – Δεκέμβριος 2016
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου- ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία- Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες- Art. 1- COSPE- Hungarian Helsinki Committee
Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission
Αντικείμενο: The project aims to develop an innovative model of experiential learning targeted to the needs of law enforcement authorities (police officers, judges/prosecutors and legal practitioners) that deal with racist crime, hate crime and homophobic crime. This innovative approach goes beyond traditional approaches to capacity building, by placing emphasis on the 'lived experience' of crime and a learning process where knowledge is generated through experience. The objectives of the project are: 
• To transfer to judges, police officers and legal practitioners knowledge and skills on racist crime, hate and homophobic crime through experiential training modules and training material, freely replicable upon completion of the project
• To promote anti-racist ethos in law enforcement bodies through a network of “champions” selected among the trainees 
• To promote networking and exchange of good practice through the network of ‘champions’, good practice manuals and model protocols for handling such crimes 
• To disseminate the knowledge and material produced through the project and make it available for further use 
The module and training material developed will be piloted in Greece, Hungary and Italy on selected groups of police officers, judges and legal practitioners directly involved in handling racist crimes. The training seminars will allow the identification of ‘anti-racism champions’ that will be further trained on practices and ways to promote ‘anti-racist’ ethos within their organizations. The exchange of best practice will be encouraged through manuals and model protocols for handling racist, hate and homophobic crime. Dissemination and awareness of the project results will take place through a website, the networks of the project partners and awareness events organized in each country. At the end of the project the training modules and training material will be available for free use to any interested organization across Europe.
The expected results of the project include: a) ‘experiential’ training modules and material on hate and related crime designed, piloted and available for free use b) 90 Judges, 90 law enforcement officers and 90 legal practitioners from 3 countries trained c) a network of ‘champions’ formed and trained d) good practice material ready and available for use e) awareness raised within the target groups in the partner countries.

 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 1 - 15 από 105

Επιλογές

Advertisement

Επικοινωνία

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα
centre@cecl.gr