Ερευνητικό ΈργοΕκπαίδευση εμπειρογνωμόνων στη χρηστή διακυβέρνηση στο Σουδάν
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ - Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Νοέμβριος 2005 – Νοέμβριος 2006
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Khartum International Centre for Human Rights (KICHR), Σουδάν
Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αφορά τη διάδοση των αρχών χρηστής διακυβέρνησης στο Σουδάν, στην εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων από την αποδέκτρια χώρα σε σχετικά θέματα, καθώς και στην ενίσχυση της δυνατότητας του τοπικού εταίρου να προωθήσει τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, η εκπόνηση εγχειριδίου χρηστής διακυβέρνησης και καλών πρακτικών, καθώς και η διοργάνωση δράσεων δημοσιότητας στο Χαρτούμ.
 
Εκπαίδευση δικαστών στην Αλβανία
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ - Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Νοέμβριος 2005-Νοέμβριος 2006
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Σχολή Δικαστών, Αλβανία
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση των γνώσεων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων Αλβανών δικαστών μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων στο πεδίο του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου, της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και της καταπολέμησης των διακρίσεων.
 
Κοινωνικές δράσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στο θέμα της ασφάλειας και φροντίδας του παιδιού στην Αρμενία
Θέση: Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ - Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Νοέμβριος 2005-Νοέμβριος 2006
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Armenian Democratic Forum, Αρμενία
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα συνέβαλε στις ευρύτερες μεταρρυθμίσεις ως προς την προστασία του παιδιού μέσω της κατάρτισης του προσωπικού ιδρυμάτων παιδικής φροντίδας. Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης την πολυεπίπεδη υποστήριξη ευάλωτων οικογενειών για την αποφυγή εισαγωγής των παιδιών τους σε ιδρύματα, καθώς και τη στήριξη οικογενειών που θέλουν να επανακτήσουν την κηδεμονία των παιδιών τους.
 
Εκπαίδευση δικαστών στη Νότιο Αφρική
Θέση: Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ - Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Νοέμβριος 2005-Νοέμβριος 2006
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Justice College, Nότιος Αφρική
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των δικαστών στη Νότιο Αφρική. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων καθώς και η εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού.
 
Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ως προς την ανάληψη υποχρεώσεων σχετικών με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Θέση: Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης: CARDS 2004, Πρόγραμμα Διδυμοποίησης TWINNING LIGHT
Διάρκεια: Ιούλιος 2005 – Φεβρουάριος 2006
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Στόχο του προγράμματος αποτελεί η παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διαδικασίας ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων που προωθούνται στη Δημόσια Διοίκηση με σκοπό την ανάληψη υποχρεώσεων και άσκηση αρμοδιοτήτων ενόψει της προοπτικής ένταξης της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος:
• Αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου σε σχέση με τη διαδικασία σταθερότητας και σύνδεσης (SAP) και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
• Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης του Υπουργείου έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχέσεις της χώρας με την Ε.Ε.
• Θεσμική υποστήριξη του Υπουργείου για την ουσιαστική του συμβολή στη διαδικασία Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ενίσχυση της συνεργασίας με τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
 
Υποστήριξη της εφαρμογής της Συμφωνίας Σύνδεσης και Συνεργασίας (Partnership and Cooperation Agreement) στη Δημοκρατία της Γεωργίας
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Δεκέμβριος 2004 – Νοέμβριος 2005
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Στόχο του προγράμματος αποτελεί η υποστήριξη των αρμόδιων κυβερνητικών φορέων της Δημοκρατίας της Γεωργίας για την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο. Το πρόγραμμα προβλέπει την παροχή επιτόπιας υποστήριξης μέσω εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεις δημοσιότητας.
 
Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνική και οικονομική ζωή στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας
Θέση: Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Δεκέμβριος 2004 – Σεπτέμβριος 2005
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Zenid
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα αφορά την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στις βασικές πτυχές του δημόσιου βίου στην Ιορδανία. Οι δράσεις προβλέπουν την εκπόνηση συγκριτικής μελέτης για την ένταξη ενεργητικών μέτρων σε επιμέρους πολιτικές και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
 
Social Institutions Support Programme
Θέση: Εμπειρογνώμονας - Εισηγητής σε σεμινάρια
Φορέας Χρηματοδότησης : CARDS
Διάρκεια : Νοέμβριος 2004 – Οκτώβριος 2007
Φορέας Υλοποίησης: Συμβούλιο της Ευρώπης
Αντικείμενο: Στόχους του προγράμματος αποτελούν η υποστήριξη συντονισμένων μεταρρυθμίσεων στον τομέα της κοινωνικής προστασίας στις αποδέκτριες χώρες (Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σερβία και Μοντενέγκρο, Κόσοβο και π.Γ.Δ.Μ.), η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και η ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας των αρμόδιων κρατικών φορέων.
 
Τεχνική βοήθεια για τη δημιουργία Σχολής Δικαστών στην π.Γ.Δ.Μ.
Θέση: Κύριος Ερευνητής - Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης : European Agency for Reconstruction
Διάρκεια : Σεπτέμβριος 2004 – Οκτώβριος 2005
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Human Dynamics, Altair Asesores
Αντικείμενο: Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η δημιουργία Σχολής Δικαστών στην π.Γ.Δ.Μ. για την αρχική και συνεχιζόμενη κατάρτιση δικαστών και εισαγγελέων. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν την επεξεργασία και μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία του ινστιτούτου, το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την εκπαίδευση εκπαιδευτών και διοικητικού προσωπικού και την υποβολή προτάσεων για τη διοικητική οργάνωση του ινστιτούτου.
 
Strengthening the independence and efficiency of the Judiciary
Θέση: Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης : U.N.D.P.
Διάρκεια : Ιούνιος 2004 – Ιούνιος 2005
Φορέας Υλοποίησης: Balkan Human Rights Network
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα αφορά την επεξεργασία προτάσεων θεσμικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
 
Νομικές, Θεσμικές και Διοικητικές διαστάσεις του καθεστώτος εισόδου και παραμονής των μεταναστών στην Ελλάδα. Αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης – Προκλήσεις και προοπτικές βελτίωσης
Θέση: Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης : Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Διάρκεια : Ιούνιος 2004 – Αύγουστος 2004
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Άμστερνταμ και τη Σύνοδο Κορυφής του Τάμπερε, οι κατευθύνσεις της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ε.Ε. επέβαλαν νέες προτεραιότητες και προσδιόρισαν νέους στόχους. Με δεδομένο το πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη μελέτη αποσκοπεί στη συγκριτική αποτύπωση των βασικών κατευθύνσεων της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής μετανάστευσης με σκοπό την κριτική αποτίμηση του ελληνικού θεσμικού πλαισίου και την αξιολόγηση της συμβατότητάς του με το ευρωπαϊκό. Παράλληλα, αξιολογήθηκε η διοικητική πρακτική και διατυπώθηκαν εμπεριστατωμένες προτάσεις πολιτικής και νομοθετικών μεταρρυθμίσεων.
 
Ενίσχυση των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στο Ουζμπεκιστάν
Θέση: Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Διάρκεια : Απρίλιος 2004 – Απρίλιος 2006
Φορείς Υλοποίησης: European Profiles, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, European Perspective
Αντικείμενο : Στόχο του προγράμματος αποτελεί η ενδυνάμωση του κράτους δικαίου, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ενίσχυση των σχέσεων του Κοινοβουλίου (Oliy Majlis) με την κοινωνία πολιτών. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν τη συγκριτική ανάλυση της υφιστάμενης νομοθεσίας και την εκπόνηση σχεδίων νόμων σε θέματα που σχετίζονται με τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνία των πολιτών, την εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών του νομοθετικού σώματος, την παροχή υποστήριξης για την αναδιοργάνωση της γραμματείας του Oliy Majlis και τη λειτουργία κέντρου πληροφόρησης.
 
Ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα δεοντολογίας στην Πολωνία
Θέση: Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης : Foundation Cooperation Fund
Διάρκεια : Φεβρουάριος 2004 – Οκτώβριος 2004
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Zenid
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα αποσκοπούσε αφενός στην ενδυνάμωση της δεοντολογίας του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στην Πολωνία με την εφαρμογή του Κώδικα Ηθικής που έχει υιοθετηθεί και αφετέρου στην ενίσχυση της εξωτερικής εικόνας της Δημόσιας Διοίκησης. Το πρόγραμμα προβλέπει την εκπόνηση ποσοτικών και ποιοτικών μελετών και ερευνών, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για 1000 περίπου αξιωματούχους, το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, τη διοργάνωση Συνεδρίων και την τακτική ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τις δράσεις του προγράμματος.
 
Φαρμακευτική Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη: Λειτουργία της αγοράς και ρυθμιστικό πλαίσιο
Θέση: Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης : Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας
Διάρκεια : Ιανουάριος 2004 – Δεκέμβριος 2004
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αφορά την εκπόνηση διεπιστημονικής συγκριτικής μελέτης με αντικείμενο την ανάλυση των γενικών χαρακτηριστικών της αγοράς φαρμάκου και της άσκησης φαρμακευτικής πολιτικής στην Ελλάδα και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μελέτη επικεντρώθηκε σε μια σειρά από καίρια ζητήματα όπως το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας στα φαρμακευτικά προϊόντα, τη σημασία του παράλληλου εμπορίου, την εξέλιξη των κρατικών ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Παράλληλα, η μελέτη εξέτασε την ελληνική αγορά φαρμάκου και τις κεντρικές επιλογές της φαρμακευτικής πολιτικής στην Ελλάδα με έμφαση στα χαρακτηριστικά της προσφοράς και της ζήτησης, της εξέλιξης της φαρμακευτικής δαπάνης και των επιπτώσεων των ρυθμιστικών παρεμβάσεων στην αγορά φαρμάκου διαχρονικά, στη συνταγματική αξιολόγηση του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου καθώς και στην ανάλυση της συνταγματικής διαρρύθμισης της φαρμακευτικής πολιτικής. Τέλος, διατυπώνονται εναλλακτικές προτάσεις-μοντέλα στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος.
 
Ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών στη Δημοκρατία της Μολδαβίας
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Ιανουάριος – Νοέμβριος 2004
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αφορά την εκπαίδευση δικαστών και αξιωματούχων από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, εκπαίδευση εκπαιδευτών σε τεχνικές εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς, το δίκαιο του περιβάλλοντος, την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την κοινωνική προστασία. Οι δράσεις περιλαμβάνουν επιπλέον προτάσεις θεσμικών μεταρρυθμίσεων και δράσεις δημοσιότητας.
 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 61 - 75 από 105

Επιλογές

Advertisement

Επικοινωνία

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα
centre@cecl.gr