Ερευνητικό ΈργοΣχεδιασμός ενός νέου συστήματος εισοδηματικής ενίσχυσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες
Θέση: Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Διάρκεια: Ιανουάριος – Δεκέμβριος 1998
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ)
Αντικείμενο: Κύριο αντικείμενο της έρευνας ήταν η διερεύνηση και αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την εισοδηματική ενίσχυση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως αυτό τυποποιείται μέσω των διαφορετικών πολιτικών επιδοματικής στήριξης που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Συγκεκριμένα, αναλύθηκε η λειτουργία των επιμέρους “κατηγοριακών προγραμμάτων” και επισημαίνονται τα κενά προστασίας που θα έπρεπε να ληφθούν υπ’ όψη σε μια ενδεχόμενη αναθεώρηση από τους σχεδιαστές κοινωνικής πολιτικής. Τέλος, προτείνονται διαφορετικές εκδοχές – μοντέλα, στα οποία μπορεί να θεμελιωθεί η διαμόρφωση ενός νέου συστήματος.
Τα πορίσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο βιβλίο Γ. Αμίτσης - Ξ. Κοντιάδης, Διερεύνηση και αξιολόγηση των μηχανισμών εισοδηματικής ενίσχυσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 
Υποστήριξη του Συνταγματικού Δικαστηρίου του Ουζμπεκιστάν
Θέση : Εμπειρογνώμονας
Φορέας χρηματοδότησης : ΤΑCIS Ευρωπαϊκή Ένωση
Διάρκεια : Απρίλιος – Δεκέμβριος 1997
Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Institute of German and Foreign Law of Political Parties of Hagen University
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών στο Ουζμπεκιστάν, μέσω της συμβολής στην οργάνωση του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Η επιστημονική συνδρομή και η τεχνική βοήθεια προσεφέρθη με τους ακόλουθους τρόπους:
• διοργάνωση σεμιναρίων προς τους δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου,
• παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη μηχανοργάνωση, τη δημιουργία τράπεζας νομικών πληροφοριών και την αρχειοθέτηση τόσο των εγγράφων όσο και της βιβλιοθήκης.
 
Δημιουργία Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας
Θέση : Επιστημονικός συνεργάτης
Φορέας Χρηματοδότησης : ΤΑCIS Ευρωπαϊκή Ένωση
Διάρκεια : Ιανουάριος 1997 – Ιανουάριος 2000
Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Institut fur Auslandisches und Internationales Wirtschaftsrecht (Frankfurt), Τ.Μ.C. Asser Institute (The Hague), Centre for International Legal Co-operation (Leiden), Istituto Affari Internazionali (Rome)
Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην οργάνωση Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού Δικαίου, υποστηρίζοντας τις εξής δράσεις :
• ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και οργάνωση της διδακτικής και ερευνητικής εργασίας,
• αποστολή καθηγητών από χώρες της Ε.Ε.,
• υποδοχή και εκπαίδευση Ρώσων καθηγητών σε χώρες της Ε.Ε.,
• συγγραφή εγχειριδίων, διδακτικών παραδόσεων και συγγραμμάτων.
 
.
Κατά τις περιόδους 1.4.1994 έως 15.6.1994 και 1.6.1995 έως 15.8.1995 εργάστηκα ως επισκέπτης ερευνητής στο Ινστιτούτο για Γερμανικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Πολιτικών Κομμάτων του Πανεπιστημίου του Hagen στη Γερμανία υπό την εποπτεία του Διευθυντή του Ινστιτούτου καθηγητή Δημήτρη Τσάτσου. Αντικείμενο της έρευνας υπήρξε η σχέση μεταξύ πολιτικών κομμάτων και κοινοβουλευτικών ομάδων, τμήμα της οποίας αξιοποιήθηκε στο βιβλίο μου «Η θεσμική λειτουργία των κοινοβουλευτικών ομάδων» που εκδόθηκε το 1996.
 
.
Από το Μάιο του 1991 έως το Μάιο του 1992 εργάστηκα ως επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Συνταγματικής Ιστορίας και Συνταγματικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών, χρηματοδοτούμενου από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Ευ. Βολουδάκη, με αντικείμενο τη συγκέντρωση, επεξεργασία και συγκριτική αξιολόγηση των Κανονισμών της Βουλής και της Γερουσίας από τα επαναστατικά Συντάγματα μέχρι την περίοδο εκπόνησής του.
 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 91 - 95 από 95

Επιλογές

Advertisement

Επικοινωνία

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα
centre@cecl.gr