- Άρθρα
Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και η προστασία του περιβάλλοντος: Σκέψεις με αφορμή την απόφαση της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη επί της καταγγελίας 30/2005 του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου.

Δημοσιεύθηκε στο Περιοδικό "Νομικό Βήμα", 2008, σελ. 1421-1438.
ΝοΒ_2008 

 
Ο «βασικός μέτοχος» και η νέα αιτιολογημένη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκέψεις για τα όρια της σύμφωνης με το κοινοτικό δίκαιο ερμηνείας.
(σε συνεργασία με τον Χ. Συνοδινό), "Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου", τεύχος 4/2007, σελ. 412-420 (https://www.efimdd.gr/62E63D34.el.aspx )
 
Κομματικό σύστημα και συνταγματική πολιτική. Παρατηρήσεις για την πολιτική και τη συνταγματική μηχανική της αναθεωρητικής διαδικασίας.
στον τόμο: Ξ. Κοντιάδη/Χ. Ανθόπουλου (επιμ.), Κρίση του ελληνικού πολιτικού συστήματος;, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2008, σελ. 67-95.
Επίσης δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Το Σύνταγμα", τεύχος 2/2007, σελ. 303-332.
 
Δημοκρατική συμμετοχή και δικαιώματα των μεταναστών. Μια οριακή περίπτωση ως έναυσμα επανεξέτασης θεμελιωδών εννοιών.
στον τόμο: Ξ. Κοντιάδη/Θ. Παπαθεοδώρου (επιμ.), Η μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2007, σελ. 21-50.
 
Οι συνταγματικές εγγυήσεις της πανεπιστημιακής αυτοδιοίκησης ενόψει της μεταρρύθμισης του «νόμου-πλαισίου» και της αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος.
στον τόμο: Δ. Κλάδη/Ξ. Κοντιάδη/Γ. Πανούση (επιμ.), Η μεταρρύθμιση του ελληνικού πανεπιστημίου, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2007, σελ. 119-151.
 
Εναλλακτικές εκδοχές μεταρρύθμισης του κράτους πρόνοιας.
στον τόμο: Γ. Σωρηρέλη/Χ. Τσαϊτουρίδη (επιμ.), Κοινωνικά δικαιώματα και κρίση του κράτους πρόνοιας, εκδ. Σαββάλα, Αθήνα 2007, σελ. 56-61.
 
Πεδία έντασης του Συντάγματος με το ευρωπαϊκό νομικό σύστημα. Δικαιοπολιτική προσέγγιση ενόψει της εν εξελίξει συνταγματικής αναθεώρησης.
στον Τιμητικό Τόμο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - 125 χρόνια, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2008, σελ. 451-467.
Επίσης δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Το Σύνταγμα", τεύχος 4/2006, σελ. 1071-1090.
 
Ζητήματα αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος.
δημοσιεύθηκε στην "Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου", τεύχος 4/2006, σελ. 416-422 (https://www.efimdd.gr/BF294253.el.aspx )
 
Συνταγματική αξιολόγηση του προσχεδίου νόμου για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Δικαιώματα του Ανθρώπου", τεύχος 31/2006, σελ. 899-919, http://www.libertas-ichr.gr/wp-content/uploads/2011/12/protoselida31.pdf
 
Αποτίμηση της αναθεώρησης του 2001 και προτάσεις για τη νέα αναθεωρητική πρωτοβουλία. Μια συνταγματική στρατηγική για τη σύγχρονη ελληνική πολιτεία.
στον τόμο: Ξ. Κοντιάδη (επιμ.), Πέντε χρόνια μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006, σελ. 11-101.
 
Η δικτύωση των κοινωνικών υπηρεσιών και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης.
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη", εκδ. Διόνικος, τεύχος 1/2006, σελ. 49-66
http://www.epeksa.gr/assets/variousFiles/photo_3Kondiadis.pdf
 
The Democratic Principle as an Organisational Basis of the European Union.
στον τόμο: Julia M. White (Ed.), Redefining Europe: Federalism and the Union of European Democraties, e-book, Inter - Disciplinary Press 2005, http://www.inter-disciplinary.net/publishing/idp/eBooks/redeurindex.htm
Επίσης στον τόμο: J. Drew (Ed.), Redefining Europe, Amsterdam-New York 2005, σελ. 59-75, http://www.amazon.com/Redefining-Europe-Interface-Probing-Boundaries/dp/9042017651
 
La revisione della Costituzione greca e il neo-costituzionalismo del rischio.
Στο ιταλικό περιοδικό Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, II/2005, σελ. 559-568.
 
Neue Grundrechte in der Risikogesellschaft. Probleme der Verfassungstheorie am Beispiel der revidierten griechischen Verfassung.
στο γερμανικό περιοδικό Jahrbuch des Oeffentlichen Rechts, τεύχος 53/2005, σελ. 27-43.
 
Measures to enhance independence and efficiency of the Judicial System. Comparative remarks from EU countries with focus on the example of Greece.
(σε συνεργασία με Μαρία Μουσμούτη), στον τόμο: G. Kalajdziev (Ed.), Strengthening the independence and efficiency of the Judiciary, Balkan Human Rights Network, Σκόπια-Σεράγεβο 2005, σελ. 11-24.
 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 91 - 105 από 151

Επιλογές

Advertisement

Επικοινωνία

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα
centre@cecl.gr