4. Στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Εκτύπωση

 

– ακαδημαϊκό έτος 2004-2005
α. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Δίκαιο κοινωνικής ασφάλειας» (Ε΄ εξάμηνο – κατεύθυνση κοινωνικής πολιτικής – υποχρεωτικό).

β. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Ο έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης – Διοικητικό Δίκαιο ΙΙ» (Ε΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό – κατεύθυνση κοινωνικής πολιτικής – συνδιδασκαλία με τον επ. καθηγητή Γ. Κατρούγκαλο).


– ακαδημαϊκό έτος 2003-2004
α. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Ο έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης – Διοικητικό Δίκαιο ΙΙ» (Ε΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό – κατεύθυνση κοινωνικής πολιτικής – συνδιδασκαλία με τον επ. καθηγητή Γ. Κατρούγκαλο).

β. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης» (Γ΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό – συνδιδασκαλία με τον επ. καθηγητή Γ. Κατρούγκαλο).

γ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Δίκαιο κοινωνικής ασφάλειας» (Ε΄ εξάμηνο – κατεύθυνση κοινωνικής πολιτικής – υποχρεωτικό).

δ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας» (Β΄ εξάμηνο - υποχρεωτικό).

ε. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση του κράτους – Συνταγματικό Δίκαιο Ι» (Β΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό – συνδιδασκαλία με τον επ. καθηγητή Γ. Κατρούγκαλο).

στ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Θεσμοί και πολιτικές του τρίτου τομέα» (Η΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό – συνδιδασκαλία με τον επ. καθηγητή Γ. Κατρούγκαλο).


– ακαδημαϊκό έτος 2002-2003
α. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Δίκαιο κοινωνικής ασφάλειας» (Ε΄ εξάμηνο – κατεύθυνση κοινωνικής πολιτικής – υποχρεωτικό).

β. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας» (Β΄ εξάμηνο - υποχρεωτικό).

γ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης» (Γ΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό – συνδιδασκαλία με τον επ. καθηγητή Γ. Κατρούγκαλο).

δ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Ο έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης – Διοικητικό Δίκαιο ΙΙ» (Ε΄ εξάμηνο – κατεύθυνση κοινωνικής πολιτικής – υποχρεωτικό – συνδιδασκαλία με τον επ. καθηγητή Γ. Κατρούγκαλο).

ε. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση του κράτους – Συνταγματικό Δίκαιο Ι» (Β΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό – συνδιδασκαλία με τον επ. καθηγητή Γ. Κατρούγκαλο).

στ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα – Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ» (Δ΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).

ζ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Θεσμοί και πολιτικές του τρίτου τομέα» (Η΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό – συνδιδασκαλία με τον επ. καθηγητή Γ. Κατρούγκαλο).


– ακαδημαϊκό έτος 2001-2002
α. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης – Διοικητικό Δίκαιο Ι» (Γ΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).

β. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Διοικητικές πράξεις και διοικητικές διαφορές» (Ε΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).

γ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας» (Β΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).

δ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Δίκαιο κοινωνικής ασφάλειας» (ΣΤ΄ εξάμηνο – κατεύθυνση κοινωνικής πολιτικής – υποχρεωτικό).

ε. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα – Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ» (Δ΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).


– ακαδημαϊκό έτος 2000-2001
α. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης – Διοικητικό Δίκαιο Ι» (Γ΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).

β. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα – Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ» (Δ΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).

γ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Δίκαιο κοινωνικής ασφάλειας» (Ε΄ εξάμηνο – κατεύθυνση κοινωνικής πολιτικής – υποχρεωτικό).

δ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας» (Β΄ και Δ΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).


– ακαδημαϊκό έτος 1999-2000
Ίδιες αναθέσεις με το έτος 2000-2001.


– ακαδημαϊκό έτος 1998-1999
α. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης – Διοικητικό Δίκαιο Ι» (Γ΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).

β. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα – Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ» (Δ΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).

γ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Κοινωνικά δικαιώματα στην Ευρώπη» (Ε΄ εξάμηνο – κατεύθυνση κοινωνικής πολιτικής – υποχρεωτικό).

δ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Δίκαιο κοινωνικής ασφάλειας» (ΣΤ΄ εξάμηνο – κατεύθυνση κοινωνικής πολιτικής – υποχρεωτικό).

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Επιλογές

Advertisement

Επικοινωνία

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα
centre@cecl.gr