7. Στα Προγράμματα Σπουδών Επιλογής του Πανεπιστημίου Αθηνών Εκτύπωση

 

– ακαδημαϊκό έτος 2004-2005
α. Το εαρινό εξάμηνο ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης» του μαθήματος «Συνταγματικό Δίκαιο» (σε συνεργασία με τον επ. καθηγητή Χ. Ανθόπουλο).

β. Το θερινό εξάμηνο ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης» του μαθήματος «Βασικοί θεσμοί δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου» (σε συνεργασία με τον επ. καθηγητή Χ. Ανθόπουλο).


– ακαδημαϊκό έτος 2003-2004
Το χειμερινό εξάμηνο ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης» του μαθήματος «Συνταγματικό Δίκαιο» (σε συνεργασία με τον επ. καθηγητή Χ. Ανθόπουλο).


– ακαδημαϊκό έτος 2002-2003
α. Το χειμερινό εξάμηνο ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης» του μαθήματος «Συνταγματικό Δίκαιο» (σε συνεργασία με τον επ. καθηγητή Χ. Ανθόπουλο).

β. Το εαρινό εξάμηνο ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης» του μαθήματος «Δημόσια Πολιτική» (σε συνεργασία με τον επ. καθηγητή Χ. Ανθόπουλο).


– ακαδημαϊκό έτος 2001-2002
α. Το χειμερινό εξάμηνο ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης» του μαθήματος «Συνταγματικό Δίκαιο» (σε συνεργασία με τον επ. καθηγητή Χ. Ανθόπουλο).

β. Το εαρινό εξάμηνο ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης» του μαθήματος «Δημόσια Πολιτική» (σε συνεργασία με τον επ. καθηγητή Χ. Ανθόπουλο).


– ακαδημαϊκό έτος 2000-2001
Το εαρινό εξάμηνο ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης» του μαθήματος «Δημόσια Πολιτική» (σε συνεργασία με τον επ. καθηγητή Χ. Ανθόπουλο).

 
< Προηγ.

Επιλογές

Advertisement

Επικοινωνία

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα
centre@cecl.gr