5. Στο Νομικό Τμήμα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης Εκτύπωση

 

– ακαδημαϊκό έτος 2002-2003
Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος «Συνταγματικό Δίκαιο» (συνδιδασκαλία με τον καθηγητή Π. Παραρά) στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών (β΄ έτος) – ακαδημαϊκό έτος 2001-2002
Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος «Πολιτική Ιστορία» (συνδιδασκαλία με τον καθηγητή Σ. Μηναΐδη και τον επ. καθηγητή Στ. Κουτσουμπίνα) στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών (β΄ έτος)
 

– ακαδημαϊκό έτος 2000-2001
Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος «Φορολογικό Δίκαιο» στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών (β΄ έτος)
 
< Προηγ.

Επιλογές

Advertisement

Επικοινωνία

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα
centre@cecl.gr