3. Στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκτύπωση

 

– ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» του μαθήματος «Δικαιώματα των Ασθενών και Κώδικες Ιατρικής Δεοντολογίας» (α΄ εξάμηνο) 

 

– ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 

Ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» του μαθήματος «Δικαιώματα των Ασθενών και Κώδικες Ιατρικής Δεοντολογίας» (α΄ εξάμηνο) 

 

– ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» των μαθημάτων «Τεχνητή Γονιμοποίηση και Κώδικες Ιατρικής Δεοντολογίας» (α΄ εξάμηνο) 

 

– ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» των μαθημάτων «Θεσμικό Πλαίσιο και Οργάνωση Συστημάτων Υγείας» (α΄ εξάμηνο) και «Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» (β΄ εξάμηνο)

 

– ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» των μαθημάτων «Θεσμικό Πλαίσιο και Οργάνωση Συστημάτων Υγείας» (α΄ εξάμηνο) και «Τεχνητή Γονιμοποίηση και Κώδικες Ιατρικής Δεοντολογίας» (α΄ εξάμηνο)

 

– ακαδημαϊκό έτος 2008-2009

Ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» των μαθημάτων «Θεσμικό Πλαίσιο και Οργάνωση Συστημάτων Υγείας» (α΄ εξάμηνο) και «Τεχνητή Γονιμοποίηση και Κώδικες Ιατρικής Δεοντολογίας» (α΄ εξάμηνο)

– ακαδημαϊκό έτος 2007-2008

Ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» των μαθημάτων «Θεσμικό Πλαίσιο και Οργάνωση Συστημάτων Υγείας» (α΄ εξάμηνο) και «Τεχνητή Γονιμοποίηση και Κώδικες Ιατρικής Δεοντολογίας» (α΄ εξάμηνο)
 
< Προηγ.   Επόμ. >

Επιλογές

Advertisement

Επικοινωνία

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα
centre@cecl.gr