1. Στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Εκτύπωση

 

– ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Μάθημα: "Κρατική Οργάνωση και Λήψη Αποφάσεων" (δ' εξάμηνο - υποχρωτικό, σε συνεργασία με την Επ. Καθηγήτρια Ευαγγελία Μπάλτα)

Μάθημα: "Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική" (ε΄ εξάμηνο - υποχρεωτικό)

Μάθημα: "Έλεγχος Διοίκησης (Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα)" (η΄ εξάμηνο - υποχρεωτικό, σε συνεργασία με την Επ. Καθηγήτρια Ευαγγελία Μπάλτα)

 

– ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Μάθημα: "Κρατική Οργάνωση και Λήψη Αποφάσεων" (δ' εξάμηνο - υποχρωτικό, σε συνεργασία με την Επ. Καθηγήτρια Ευαγγελία Μπάλτα)

Μάθημα: "Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική" (ε΄ εξάμηνο - υποχρεωτικό)

Μάθημα: "Έλεγχος Διοίκησης (Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα)" (η΄ εξάμηνο - υποχρεωτικό, σε συνεργασία με την Επ. Καθηγήτρια Ευαγγελία Μπάλτα)

 

– ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Μάθημα: "Κρατική Οργάνωση και Λήψη Αποφάσεων" (δ' εξάμηνο - υποχρωτικό) 

Μάθημα: "Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική" (ε΄ εξάμηνο - υποχρεωτικό)

Μάθημα: "Οργάνωση και Διοίκηση Ανεξάρτητων και Ρυθμιστικών Αρχών" (η΄ εξάμηνο - υποχρεωτικό, σε συνεργασία με την Καθηγήτρια Ευρυδίκη Μπέσιλα-Βήκα)

 

– ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Μάθημα: "Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική" (εαρινό εξάμηνο)  

 
Επόμ. >

Επιλογές

Advertisement

Επικοινωνία

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα
centre@cecl.gr