Πώς γράφεται το Σύνταγμα; Εκτύπωση

(336 σελ., εκδ. ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα 2018)

1.jpg

 

 
Επόμ. >

Επιλογές

Advertisement

Επικοινωνία

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα
centre@cecl.gr