Τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνική πολιτική Εκτύπωση
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Διάρκεια : Μάρτιος 2006-Ιούλιος 2006
Φορέας Υλοποίησης : Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα αφορά τη διερεύνηση των αρμοδιοτήτων και δράσεων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και την υποβολή προτάσεων για την αναδιάρθρωση των σχετικών αρμοδιοτήτων, δομών και προγραμμάτων.
 
< Προηγ.   Επόμ. >

Επιλογές

Advertisement

Επικοινωνία

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα
centre@cecl.gr