Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των γυναικών – Δημιουργία Κέντρου υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των γυναικών στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (Φάση Ι και ΙΙ) Εκτύπωση
Θέση: Εμπειρογνώμονας - Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Νοέμβριος 2003 – Μάρτιος 2005
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Modernizing and Activating the Women’s Role in the Economic Development (MAWRED)
Αντικείμενο : Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία Κέντρου υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των γυναικών στη Δαμασκό και τη λειτουργία του σε τρεις φάσεις ετήσιας διάρκειας. Κατά την πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος προβλέπεται η δημιουργία και στελέχωση του Κέντρου, η λειτουργία Πληροφοριακού Κέντρου και Τμήματος Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, η εκπαίδευση και κατάρτιση της ομάδας στόχου καθώς και δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης.
 
< Προηγ.   Επόμ. >

Επιλογές

Advertisement

Επικοινωνία

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα
centre@cecl.gr