Επικοινωνία
Ξενοφών Ι. Κοντιάδης
Διεύθυνση:
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου
Ακαδημίας 43 - Αθήνα
106 72

Τηλέφωνο: +30 210 3623506/3623634
Fax: +30 210 3390522

Πληροφορίες: Centre for European Constitutional Law (CECL)

Επικοινωνία