Η κοινωνική πολιτική των Δήμων μετά την κρίση.
Εισήγηση στην εκδήλωση με θέμα "Η Αυτοδιοίκηση μπροστά στις προκλήσεις της νέας εποχής", που διοργανώνει η Δημοκρατική Αριστερά, Αθήνα 20.11.2013.