Τα πολιτικά διλήμματα της Ευρώπης.
Εισήγηση στο 1ο συνέδριο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, με θέμα «Ευρώπη και Τοπική Αυτοδιοίκηση», Κόρινθος 2-3.4.2014.