Το Ανορθολογικό μας Σύνταγμα. Γιατί απέτυχαν οι πολιτικοί θεσμοί;

(268 σελ., εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2015).

Πατήστε στην εικόνα για να ανοίξει
 

Οπισθόφυλλο

Περιεχόμενα του Τόμου

Βιβλιοκρισία Χριστίνας Ακριβοπούλου 

Βιβλιοκρισία Απόστολου Βλαχογιάννη 

Βιβλιοκρισία Γιώργου Καραβοκύρη

Βιβλιοκρισία Παναγιώτη Καρκατσούλη

Βιβλιοκρισία Κωνσταντίνου Τσουκαλά

Βιβλιοκρισία Ξενοφώντα Παπαρρηγόπουλου