Η προληπτική λειτουργία του κράτους πρόνοιας
στον τόμο: Επίκαιρα Ζητήματα Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας, Τόμος προς τιμήν Κωνσταντίνου Κρεμαλή, Νομική Βιβλιοθήκη, 2016, σελ. 29-42 .