Εσωκομματική δημοκρατία, πολιτικό χρήμα και εκλογικό σύστημα
Εισήγηση στη δημόσια συζήτηση του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, με θέμα "Εκλογικό σύστημα, πολιτικό σύστημα και Σύνταγμα", Αθήνα 7.12.2015.