"Θάνου εναντίον Τσακυράκη" - Το πάγωμα του δημόσιου διαλόγου
στο ηλεκτρονικό περιοδικό The Books' Journal , 26/2/2016.