Ο συνταγματικός θεσμός της συλλογικής αυτονομίας
Εισήγηση στην ημερίδα "Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις", της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας, Αθήνα 29.11.2016.