Πολιτική Φαρμάκου στην Ελλάδα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης (Ξ. Κοντιάδης - Κ. Σουλιώτης)

(108 σελ., εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2017).

Πατήστε στην εικόνα για να ανοίξει