Η Σοσιαλδημοκρατία σήμερα

(240 σελ., εκδ. ΠΟΛΙΣ, Αθήνα 2017) 

Πατήστε στην εικόνα για να ανοίξει