Τουρισμός υγείας, προσβασιμότητα και άτομα με αναπηρία
Εισήγηση στο συνέδριο «Καθιστώντας την Περιφέρεια Πελοποννήσου ιδανικό προορισμό για τουρισμό ΑΜΕΑ και Ιατρικό Τουρισμό», που διοργάνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ και την Π.ΟΜ.Α.μεΑ Πελοποννήσου, Τρίπολη, 7-9.12.2018