Ο Δημήτρης Τσάτσος ως κοσμοπολίτης συνταγματολόγος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ: Μια ζωή για το Δίκαιο - για την Πολιτεία - για την Ευρώπη - για την Πολιτική - για τη Διδασκαλία, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006, σελ. 33-40.