Εις μνήμην Αντωνίου Ι. Πετρόγλου
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 1/2008, σελ. 5-6, https://www.efimdd.gr/DE35261F.el.aspx .