Δημόσιο δίκαιο και δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης στην πράξη.

(431 σελ., εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2010)

Πατήστε στην εικόνα για να ανοίξει

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ