Δημήτρης Θ. Τσάτσος. Στοχαστής της αμφισβήτησης.
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Νομικό Βήμα", Ιούνιος 2010, σελ. 1105-1114.
ΝοΒ_Ιούνιος 2010