Το Μέλλον του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Συνταγματικές και Πολιτικές Διαστάσεις

Επιμέλεια: Ξ.Ι. Κοντιάδης, Φ. Σπυρόπουλος (343 σελ., εκδ. Σιδέρη, Αθήνα 2011).

Πατήστε στην εικόνα για να ανοίξει

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ